Lamborghini Avantador

Premium Shield

Tym razem wykonywaliśmy usługę u klineta i udaliśmy się aż pod Wrocław.

Auto całościowo zabezpieczone przed odpryskami bezbarwną folią Premium Shield.